Z poprzedniego komunikatu, dotyczącego funkcjonowania przedszkoli, żłobków i punktów oraz oddziałów przedszkolnych wynikało, że najmłodsi szybko nie wrócą na swoje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzisiaj dowiedzieliśmy się także, że termin odwieszenia zajęć został przedłużony.

Na początku maja informowaliśmy, że nasze pociechy wrócą do przedszkoli nie wcześniej niż w czerwcu. Wszystko w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wynikającego z większej ilości zachorowań na COVID-19. Pomimo zmniejszania obostrzeń rządowych wynikających z funkcjonowania w wielu dziedzinach życia, nadal podejmowanie decyzji o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli leży w gestii samorządowców.

Z powodu zagrożenia COVID-19 przedłużono zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych do 30 czerwca 2020 roku w chocianowskich przedszkolach i punktach przedszkolnych - czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. - Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z organem prowadzącym po przeprowadzonej diagnozie wśród zainteresowanych rodziców (uprawnionych do korzystania w pierwszej kolejności z usług opiekuńczych).
Pandemia koronawirusa wymusza radykalne zmiany w życiu codziennym, pracy i edukacji. Dlatego w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
[KN]