Kupiłeś w ostatnim czasie te produkty? Nie jedz ich! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega konsumentów przed produktami, które mogą zaszkodzić. Sprawdzamy, co dokładnie należy wyrzucić do śmieci.

Stek z krokodyla, jaja z chowu klatkowego i chałwa z pistacjami wycofane ze sprzedaży. Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w każdym z produktów wykryto bakterie Salmonelli. Zdjęcia poniżej.

Stek z krokodyla

W wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w określonej partii produktu „Stek z krokodyla”, 250 g, mrożony, wykryto bakterie Salmonella. Produkt był przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

- Importer niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella zablokował kwestionowany produkt, poinformował swoich odbiorców o konieczności wstrzymania sprzedaży. Odbiorcy poinformowali o wycofaniu ze sprzedaży i zutylizowaniu kwestionowanej partii w miejscach sprzedaży - czytamy na stronach GIS. - Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny.
Szczegóły dotyczące produktu: nazwa produktu: „Stek z krokodyla”, 250g, mrożony, numer partii: 2501263, najlepiej spożyć przed: 01.07.2023. Importer: Tender Meat Sp. z o.o., ul. Wolności 21 09-100 Płońsk.

Jaja z chowu klatkowego

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej. Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może powodować przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

- Zakład Pakowania Jaj posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 16075903 poinformował dystrybutora o konieczności wycofania z obrotu przedmiotowej partii jaj. Zarówno zakład pakowania jaj jak i ferma jaj konsumpcyjnych, z której pochodzą przedmiotowe jaja są pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie. W ramach kontroli przeprowadzanej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu zanieczyszczenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie poddał kontroli dokumentację zakładową związaną z kwestionowaną partią oraz pobrał stosowne urzędowe próby, które zostały skierowane do badań laboratoryjnych. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez przedsiębiorców - informują pracownicy GIS. - Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami. Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - czytamy w komunikacie.
Szczegóły dotyczące produktu: Jaja z chowu klatkowego. 10 świeżych jaj. Klasa wagowa M, klasa A. Numer partii: 23.10.21.T12. Najlepiej spożyć przed: 23.10.2021. Kod na skorupkach jaj: 3PL 16071303H6. Podmiot wprowadzający do obrotu: Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o., Włostowa 109D, 48-317 Korfantów Zakład pakowania i sortowania jaj PL 16075903.

Chałwa z pistacjami

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez niemiecką firmę Kervan GmbH Berlin wycofaniu określonej poniżej partii chałwy ze względu na stwierdzenie obecności bakterii Salmonella spp. Spożycie produktu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Firma Kervan GmbH podjęła decyzję o konieczności wycofania wskazanej partii produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu przez odbiorców w Polsce - czytamy w komunikacie GIS. - Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym ostrzeżeniu - dodają pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Nazwa produktu: chałwa z pistacjami pn. TAHIN HELVA  HALVA,  FISTIKLI / PISTACHIO marki: KOSKA 1907, 200 g. Numer kodu kreskowego: 8 6907 10 009442. Numer partii: 212-300F/20. Najlepiej spożyć przed 26.10.2022. Dystrybutor: Kervan GmbH Flohrstr.26 Berlin 13507. Kraj pochodzenia: Turcja.