Najpierw Burmistrz Tomasz Kulczyński, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, zainicjował ten ważny projekt, a teraz rozpoczęła się kolejna ważna faza prac związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Chocianów. O szczegółach poinformowali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Sp. z o.o. w Chocianowie.

Po zakończeniu etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, które od lat realizowane są na zlecenie gminy, teraz nadszedł czas na wymianę skorodowanych i awaryjnych przyłączy wodociągowych. Prace rozpoczęły się od budynku wielolokalowego przy ulicy Wesołej, gdzie priorytetowo wymieniono przyłącze ze względu na planowaną budowę placu zabaw. 

Po zakończeniu kolejnego etapu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, które realizujemy na zlecenie Gminy Chocianów jak co roku rozpoczynamy prace związane z wymianą skorodowanych i awaryjnych przyłączy wodociągowych - poinformowali pracownicy ZUKiTP-u. - Prace rozpoczęliśmy od wymiany przyłącza w budynku wielolokalowym w ul. Wesołej. Wymiana tego przyłącza była priorytetowa ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania budowy placu zabaw w ul. Wesołej, na które Burmistrz Tomasz Kulczyński pozyskał środki zewnętrzne - dodali pracownicy spółki.
Zadanie nie było łatwe – konieczna była wymiana odcinka sieci DN160, aby całkowicie usunąć skorodowaną armaturę i zapobiec przyszłym problemom. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, zdecydowano o zamontowaniu dodatkowej zasuwy na sieci, co umożliwi w przyszłości zamknięcie dostawy wody dla określonego obszaru, minimalizując ewentualne straty. Kolejna wymiana przyłącza planowana jest już w tej chwili w miejscowości Parchów, co świadczy o ciągłym zaangażowaniu w rozwój infrastruktury gminy i dbałości o komfort mieszkańców.