Każda z miejscowości gminy Chocianów zyska na tej inwestycji, bo dzięki Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu udało się pozyskać około 5 milionów złotych. Będzie nie tylko bezpieczniej dla wszystkich użytkowników dróg, ale także widniej. Chodzi oczywiście o wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chocianów. Sprawdzamy kolejne lokalizacje, w których mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej.

O tym, że Burmistrz Tomasz Kulczyński nie zwalnia tempa, a jego działanie spowodowało, że Chocianów odnosi kolejny spektakularny sukces finansowy za sprawą milionów złotych dotacji na kolejną ważną inwestycję, pisaliśmy na naszym portalu już wielokrotnie. W ubiegłym tygodniu przyszedł czas, aby sprawdzić gdzie dokładnie pojawi się nowe oświetlenie. Ze względu na skalę tej inwestycji postanowiliśmy podzielić nasze artykuły. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o oświetleniu w Trzmielowie, dziś sprawdzamy Zagórze.

W okręgu radnego Artura Wandycza

Ta informacja z pewnością ucieszy mieszkańców Zagórza, bowiem także tam zostaną nie tylko wymienione wszystkie istniejące punkty oświetlenia zewnętrznego, ale także pojawią się nowe, w już istniejącej sieci.

- Wreszcie Gmina Chocianów to nie tylko miasto, ale przede wszystkim wsie, sołectwa i przysiółki, a wszystko za sprawą nowego spojrzenia na problemy całej gminy - zauważa Artur Wandycz, radny z Chocianowca. - Jestem bardzo wdzięczny zarówno Burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu, jak i urzędnikom, z którymi współpracowaliśmy, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, także tych w mniej licznych skupiskach. Pracujemy dla wszystkich mieszkańców - dodaje radny Wandycz.
Oprócz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wymiana oświetlenia w Gminie Chocianów będzie świetnym sposobem na zaoszczędzenie publicznych pieniędzy. Realne oszczędności sięgną 60% obecnych wydatków, dzięki czemu więcej pieniędzy zostanie w budżecie na kolejne inwestycje.

Takiego światła w Gminie Chocianów jeszcze nie było

Aktualnie sieć oświetleniowa, większość słupów, opraw i szaf sterowniczych są stare, wyeksploatowane i ulegają częstym awariom. Niestety cała sieć zużywa zbyt dużo energii elektrycznej, a mimo to natężenie oświetlenia jest zbyt małe. Zarówno wzdłuż ulic i dróg gminnych występują na przemian miejsca prześwietlone i niedoświetlone. Dzięki konkretnemu działaniu Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego także to zagadnienie ulegnie spektakularnej poprawie.Zadanie ma zostać dofinansowane kwotą ponad 5 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niebawem podzielimy się danymi dotyczącymi wymiany lamp w pozostałych miejscowościach naszej gminy, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych doniesień.
[KN]