Od dzisiaj zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, więcej osób weźmie udział w nabożeństwie, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

W Chocianowie bez koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. Oznacza to, że rząd będzie mógł zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany.


"Dotychczas w naszym powiecie odnotowano tylko 3 przypadki zachorowań, nie dotyczy to jednak żadnego z mieszkańców gminy Chocianów"
Bieżąca sytuacja w naszym powiecie nie powinna napawać grozą, ponieważ liczby dotyczące koronawirusa nie ewoluują szczególnie szybko. Nie zwiększyła się liczba zgonów (w Powiecie Polkowickim zmarła dotychczas jedna osoba), aktualnie hospitalizowana jest też tylko jedna osoba. Dotychczas w naszym powiecie odnotowano tylko 3 przypadki zachorowań, nie dotyczy to jednak żadnego z mieszkańców gminy Chocianów. Stan na dzisiaj z godziny 10:30 to 181 osób objętych kwarantanną w Powiecie Polkowickim, z czego 30 osób w naszej gminie.

Stałe zasady bezpieczeństwa 

Nadal obowiązują obowiązkowe zachowanie 2-metrowej odległości od innych oraz zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu), kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

"Starsza młodzież (powyżej 13. roku życia) może przebywać na ulicach bez opieki dorosłych. Place zabaw nadal pozostają zamknięte"
Od dzisiaj do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 mkw może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 mkw powierzchni sklepu. Otwarte zostały lasy w celach rekreacyjnych, natomiast starsza młodzież (powyżej 13. roku życia) może przebywać na ulicach bez opieki dorosłych. Zwiększony został także limit osób, które mogą uczestniczyć w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym. Zależny jest od powierzchni świątyni, bowiem w kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 mkw powierzchni. Place zabaw nadal pozostają zamknięte.

Kolejne etapy w zależności od liczby zachorowań

Drugi etap będzie zakładał otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z pewnymi ograniczeniami oraz otwarcie niektórych instytucji kultury, bibliotek, muzeów i galerii sztuk. Trzeci etap to otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek, otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami oraz w gastronomii poprzez umożliwienie działalności stacjonarnej restauracjom ze wskazanymi ograniczeniami. Możliwe będą także wydarzenia sportowe do 50 osób w otwartej przestrzeni, jednak bez udziału publiczności oraz organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3. Ustalona zostanie maksymalna liczba dzieci w sali.

"Nie możemy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń"
Ostatnim etapem będzie otwarcie salonów masażu i solariów oraz umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Powrócą także przedstawienia teatralne i seanse kinowe, jednak w nowym reżimie sanitarnym. Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że możemy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. To od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do codzienności sprzed epidemii.
[KN]