Od ubiegłego piątku na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie, radnego z Trzebnic, a zawodowo strażaka Państwowej Straży Pożarnej Piotra Wandycza z różnych stron spływają gratulacje. Wszystko przez zawodowy awans, którego również cała nasza redakcja serdecznie gratuluje!

Piotr Wandycz jest prawdziwym strażakiem z krwi i kości. Jako pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ratuje ludzkie życie, zdrowie i dobytek. Swoje zawodowe doświadczenie dotychczas, od 2018 roku jako radny, wciela w życie także w Gminie Chocianów we współpracy ze strażakami ochotnikami z gminnych jednostek. Po wielu latach wytężonej pracy zdobył awans oficerski!

Awansowali na stopnie oficerskie

W ubiegły piątek, 10 listopada w siedzibie Akademii Pożarniczej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz promocji na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, w której udział wzięli komendant główny PSP gen. brygadier dr. inż. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami, kadra kierownicza Akademii Pożarniczej na czele z rektorem – komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim prof. uczelni, komendanci wojewódzcy PSP, pododdział odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Głównej PSP, a także pododdział promowanych funkcjonariuszy PSP.

-  Serdecznie gratuluję naszemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, radnemu z Trzebnic, a teraz także młodszemu kapitanowi Piotrowi Wandyczowi tego awansu na stopień oficerski. To z pewnością nie tylko nagroda za dotychczasową wytężoną pracę, ale także ogromna motywacja do dalszego działania Bogu na chwałę, ludziom na pożytek - przekazał także za naszym pośrednictwem Burmistrz Tomasz Kulczyński.
Podczas uroczystości komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami dokonali aktu promocji na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej 135 strażaków, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, rozkazami personalnymi z dnia 25 października oraz 7 i 9 listopada 2023 r., nadał stopień młodszego kapitana PSP. Promocję otrzymali strażacy, którzy ukończyli w Akademii Pożarniczej przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Cała nasza redakcja również gratuluje Piotrowi Wandyczowi zasłużonego awansu!