Piękny barokowy pałac wraz z zabytkowym parkiem wyceniony wstępnie na 15 milionów złotych jest do kupienia po sąsiedzku. Właściciel ogłosił przetarg, który odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w centralnej części miejscowości Szklary Górne, w odległości koło 10 km od centrum Lubina, około 15 km od ścisłego centrum Chocianowa i około 83 km od Wrocławia. Jest to nieruchomość budynkowa o funkcji użytkowej, która stanowi pałac wraz z parkiem wpisanymi do rejestru zabytków.

Barokowy pałac został wzniesiony w miejscu renesansowego dworu otoczonego fosą. Pałac posiada walor autentyczności, poprzez swą ukształtowaną historycznie formę, bogactwo form architektonicznych oraz wartości stylowe: prezentuje cechy architektury barokowej i neobarokowej - informują jego obecni właściciele. - Pałac jest wyraźnym elementem w krajobrazie miejscowości, który stanowi dominantę architektoniczną i jednocześnie ważny element układu ruralistycznego. Posiada on duże znaczenie dla lokalnej tożsamości kulturowej - dodają.
Warto przypomnieć, że pałac w latach 1969 – 1971 przeszedł kapitalny remont, a od roku 1984 mieści się w nim Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, który niebawem znajdzie swoją nową lokalizację w Lubinie, dlatego teraz Powiat Lubiński, właściciel obiektu zdecydował się go sprzedać.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, sala nr 128, I piętro. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - czytamy w warunkach przetargu. - Wadium w kwocie: 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu przez wpłatę przelewem na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Lubinie: PKO BP - 88 1020 5226 0000 6202 0775 4031, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek Starostwa Powiatowego w Lubinie. W tytule przelewu należy wpisać: "Wadium na nabycie nieruchomości w Szklarach Górnych, gm. Lubin".
Jak ustaliliśmy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy Lubin, nieruchomość może być przeznaczona m.in. pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową, w tym zabudowę wielorodzinną wraz z możliwością montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych.