Pierwszy milion złotych trafił już do mieszkańców naszej gminy w ramach wymiany starych pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Do pierwszego etapu zgłosiło się 84 mieszkańców, do których pieniądze trafiły na przełomie roku. Program dofinansowań pozyskanych przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego nadal trwa!

Nadal trwa organizowany przez lokalny samorząd konkurs grantowy dla właścicieli i wynajmujących długoterminowo nieruchomości z terenu gminy Chocianów na wymianę starych pieców węglowych. Dzięki pozyskanej przez chocianowski magistrat dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w budżecie można było zapisać na ten cel kilka milionów złotych, które są do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców.

- Wnioski do II edycji konkursu przyjmowane będą najprawdopodobniej już w maju 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie. We wtorki i czwartki jest czynny punkt informacyjny dla ubiegających się o dotacje, obecnie w godzinach od 14:00 do 15:30 w pokoju nr 2. Do 9 kwietnia polecamy kontakt telefoniczny  na numer urzędu, wewnętrzny 129 lub mailowy: ewa.kaluzinska@chocianow.pl - informuje Ewa Kałuzińska z chocianowskiego magistratu. - Można zasięgać informacje na temat możliwości uzyskania grantu. Nie dotyczy to nowo budowanych domów lub domów znajdujących się aktualnie w budowie. Warunkiem koniecznym jest wymiana starego pieca węglowego lub kotła na paliwo stałe węglowe niespełniającego certyfikatu 5 klasy emisji. Nie podlegają wymianie kotły gazowe lub paliwo olejowe, nie zależnie od klasy - tłumaczy urzędniczka.
Tym razem warunkiem koniecznym będzie posiadanie uproszczonego audytu energetycznego jako pierwszego wydatku kwalifikowanego. Lista audytorów biorących udział w konkursie jest umieszczona na BIP Urzędu (link: http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=109844). 

Pieniądze wprost do kieszeni mieszkańców

Otrzymane dla Gminy Chocianów ponad 4 miliony złotych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Poddziałanie 3.3.1 OSI: "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI"; Typ 3.3e: "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy".
[KN]