W pierwszą niedzielę września mieszkańcy Jabłonowa, Pogorzelisk i Parchowa wybiorą swojego reprezentanta do Rady Miejskiej. Wszystko dlatego, że dotychczasowa radna z tamtego okręgu nie przedstawiła oświadczenia majątkowego za 2021 rok, co zgodnie z przepisami zmusiło Radę Miejską do wygaszenia jej mandatu.

Jako pierwsi poinformowaliśmy, że Anna Pichała przestała być radną (czytaj: "Radna Pichała? Już nie"), a także, że w okręgu nr 13 Wojewoda Dolnośląski zarządził wybory uzupełniające (czytaj: "Znamy termin wyborów uzupełniających"). Dziś postanowiliśmy sprawdzić komunikat Komisarza Wyborczego, któremu zarejestrowane komitety będą zgłaszać swoich kandydatów do Rady Miejskiej.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Legnicy do dnia 11 lipca 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1/403 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30 - informuje Artur Waluk, Komisarz Wyborczy w Legnicy. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Legnicy, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chocianowie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (adres j. w.), w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. do godz. 15:30 - dodaje Komisarz.
Przypomnijmy, że w związku z zarządzonymi na dzień 4 września wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 13 prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Chocianów za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Chocianowie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego - komunikuje Komisarz Wyborczy.
Więcej szczegółów dotyczących wyborów uzupełniających w Pogorzeliskach, Jabłonowie i Parchowie zainteresowani znajdą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, a także Państwowej Komisji Wyborczej.