Polski Ład to plan koalicji rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości i jej politycznych partnerów (Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry) zapowiadany od wielu tygodni, na czas po pandemii. Dziś, w sobotę, 15 maja został publicznie zaprezentowany. Jakie założenia zostały zapisane na 132 stronach?

Plan na zdrowie, obniżka podatków, nowe miejsca pracy, ulgi mieszkaniowe, uproszczenia dla rolników, przyjazna szkoła i kultura, dobry klimat dla firm, czysta energia i czyste powietrze, CyberPoland 2025 oraz złota jesień życia to dziesięć głównych założeń dotyczące życia społecznego i gospodarczego.

Pandemia koronawirusa wyhamowała rozwój gospodarczy, ale nie zmieniła ambicji Polaków - czytamy w Polskim Ładzie. - Polski Ład to więcej niż plan odbudowy, to strategia cywilizacyjnej zmiany - dodają autorzy programu.
Postanowiliśmy sprawdzić, co dokładnie czeka Polaków po wprowadzeniu tego programu. Poniżej główne założenia Polskiego Ładu, wraz z opisem zaprezentowanych założeń.

Plan na zdrowie
W tym punkcie rządzący przewidują m.in. przeznaczenie 7% PKB na zdrowie w ciągu najbliższych 6 lat, wyższe wynagrodzenia dla kadr medycznych, preferencyjne pożyczki i kredyty dla chcących pracować w ochronie zdrowia, kontrolę jakości szpitali i przychodni, profilaktykę dla osób 40+, krajową sieć onkologiczną i kardiologiczną, zniesienie limitów u specjalistów, własny program badawczy nad COVID-19, usprawnienie nocnej pomocy lekarskiej oraz rozwój nowoczesnych technologii.

Uczciwa praca - godna płaca
Tutaj rządzący zapowiadają obniżkę podatków dla 18 milionów Polaków poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych rocznie, a także: podniesienie progu podatkowego z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych, ulgę w PIT dla klasy średniej, reformę wsparcia zatrudnienia, ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym, uregulowanie pracy zdalnej, ulga PIT dla osób wracających z emigracji, likwidację luki wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, ograniczenia w stosowaniu tzw. umów śmieciowych, godną pracę dla młodych oraz wzmocnienie szans rozwojowych dla mniejszych miejscowości.

Dekada rozwoju
W tym punkcie rządzący zakładają powstanie pół miliona nowych miejsc pracy, a także: rozbudowę sieci dróg i kolei, portów i centrów logistycznych, dostępność usług społecznych, nową infrastrukturę informatyczną, inwestycje w "Twój dom" i czystą energię. W tym zakresie przewiduje się wsparcie dla instytucji publicznych i samorządów, jako impuls rozwojowy dla całego kraju. Autorzy programu wymieniają tutaj: subwencję inwestycyjną dla samorządów, wielkie programy infrastrukturalne, inwestycje kolejowe, koleje aglomeracyjne, centralny port komunikacyjny, inwestycje portowe, infrastrukturę cyfrową, podwojenie liczby dróg szybkiego ruchu do 2025 roku, pełne połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg, połącznie małych miast z infrastrukturą kolejową, a także polonizację zamówień publicznych.

Rodzina i dom w centrum życia
Tutaj głównym punktem wsparcia ma być pomysł mieszkania bez wkładu własnego. Oprócz tego pojawiły się także założenia: domu do 70 mkw. bez zbędnych formalności, powszechnego i bezpłatnego dostępu do badań prenatalnych, darmowej szczepionki przeciwko HPV, rozszerzenia programu Maluch+, korzystniejszego rozliczania podatków dla małżeństw, większą elastyczność pracy dla rodziców, spersonalizowanie wsparcia młodych matek przez urzędy pracy, tożsamości polskiej rodziny, usprawnienia mediacji sądowych, ochrony dzieci i rodziny. Oprócz tego powstanie: centrum dziecka i rodziny, żłobek w każdej gminie, a także kapitał opiekuńczy, czyli dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców. 

Polska - nasza ziemia
Głównym hasłem w tym dziale jest radykalne uproszczenie dla rolników. Dzięki temu planuje się: większe swobody pracy rolniczej, większe zwroty akcyzy za paliwo rolnicze, więcej ziemi dla rolników, ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, jedno cyfrowe okienko dla rolnika, elastyczny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla małych i średnich gospodarstw, program rozwoju miejscowości popegeerowskich, zachęty do spółdzielczości rolnej, monitoring upraw rolnych przeciwdziałających suszy, kodeks rolny, rozwój sieci manufaktur spożywczych, paszportyzację polskiej żywności, spółdzielnie energetyczne rolników, fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników, kapitał dla spółdzielczości oraz większą ochronę producentów rolnych.

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek
Priorytetem tego punktu będzie powstanie Centrów Dziecka i Rodziny oraz narodowego edukacyjnego programu wyrównywania szans po COVID-19. Oprócz tego rządzący wymieniają: kompetencje cyfrowe, cyfrową podstawę programową, 1000 "zielonych szkół", dodatkowy model wsparcia psychologicznego oraz gabinety psychologiczno-pedagogiczne w każdej szkole, przyjazną i dostępną szkołę dla wszystkich, akcję "Poznaj Polskę", kredyt studencki, program "świetlica", fundusz nowoczesnych kompetencji, kadry przyszłości, program międzynarodowej akademii kopernikańskiej, lokalne "piaskownice regulacyjne", oświatowe MBA, fundusz sportowy, silne klastry rozwojowe, żywą edukację, szerszy udział rodziców w edukacji i życiu szkoły, więcej historii w programie nauczania, fundusz młodzieżowych rad gmin, zniżki do trzydziestki, ogólnopolskie konsultacje z młodzieżą, program "Polonia+", bank stypendiów i staży, program "Sportowe nadzieje", edukacyjne pracownie przyszłości, nowoczesny patriotyzm, większą transparentność NGO, odzyskanie dział sztuki zrabowanych Polsce, organizację siedziby dla polskiej opery królewskiej, ustawę o uprawnieniach artystów zawodowych, tłumaczenie polskich książek na języki obce, ujednolicenie identyfikacji wizualnej instytucji państwa, prezentację polskiego kanonu dzieł, sieć nowoczesnych muzeów, ogłoszenie 2023 rokiem nauki oraz rozwój muzeum żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych PRL.

Dobry klimat dla firm
Dla małych przedsiębiorstw rząd przewiduje: niższe podatki dla mikrofirm, ulgi na prototypy, fundacje rodzinne, 2 miliony złotych ryczałtu ewidencyjnego, ulgę konsolidacyjną, ryczałt dla przychodów zagranicznych oraz program powrotu kapitału. Dla średnich firm autorzy programu przewidzieli: ulgę na automatyzację i robotyzację produkcji, podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej, ulgę na IPO, symultaniczną ulgę IP-BOX i B+R, estoński CIT dla większej liczby firm oraz łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital. Skorzystać na tym programie mają także duże przedsiębiorstwa, dla których znalazły się takie rozwiązania, jak: pewność wysokości podatku w pierwszych latach inwestycji, centrum obsługi podatkowej inwestora, uproszczenia w zakresie cen transferowych, wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników, grupy VAT, opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych oraz ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego. Oprócz tego przewiduje się rozszerzenie ochrony podwykonawców, nowelizację kodeksu spółek handlowych oraz skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców.

Czysta energia, czyste powietrze
Ten punkt zakłada sprawiedliwą transformację energetyczną, czyste powietrze, wodę dla Polski, rządowy program małej gazyfikacji wyspowej, energię słoneczną na każdą kieszeń, koniec z betonem w centrach miast, rozwój technologii wodorowej, farmy wiatrowe na morzu, polską elektrownię atomową, "zielony" budżet obywatelski, gospodarkę obiegu zamkniętego, fundusz ekologii, certyfikowanie energetyczne budynków, transport niskoemisyjny oraz parki narodowe.

CyberPoland 2025
Od przyszłego roku ma być możliwa rejestracja samochodu przez Internet, a także wnioskowanie o prawo jazdy. Od 2024 roku każda usługa ma być cyfrowa, czyli nie będzie żadnego wniosku, który obywatele będą musieli załatwiać papierowo. Oprócz tego rządzący zapowiadają pionierski Satelitarny System Obserwacji Ziemi, do 2024 roku każde gospodarstwo domowe ma mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój sieci 5G, usługi prawdziwie cyfrowe, brak opłaty skarbowej za usługi cyfrowe, tożsamość cyfrową, m-Obywatela, e-Doręczenia, drogę od Polski stacjonarnej do Polski chmurowej, cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, lokalne centra rozwoju kompetencji cyfrowych, cyber bezpieczeństwo, obliczenia wielkiej wydajności, cyfrowe gminy, Polskę jako bezpieczną przystań dla wysokiej klasy specjalistów, walkę z cyberprzestępczością i e-Partycypację.

Złota jesień życia
W tym punkcie najważniejszym założeniem jest emerytura do 2500 złotych bez podatku, a także elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym, program Aktywność+, zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, specjalne placówki łączące pokolenia, korpus wsparcia seniorów, centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy, pomoc IT dla seniorów, opaski bezpieczeństwa, darmowe leki dla grupy 70+ i w wybranych kategoriach leków dla grupy 60+, a także walka z przemocą domową wobec dzieci i młodzieży. 

Poniżej prezentacja programu (wideo), a także cała jego treść (zdjęcia). Teraz Polski Ład ma być konsultowany z Polakami podczas licznych spotkań.