Miasto i Gmina Chocianów wraz z partnerami informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

O tych pieniądzach przeznaczonych specjalnie dla mieszkańców naszej gminy pozyskanych przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego pisaliśmy na naszym portalu już wielokrotnie. Po raz pierwszy już w grudniu 2019 roku w artykule "4 miliony dla Chocianowa". Warto skorzystać z tych pieniędzy, ponieważ rząd jest w trakcie nowelizacji ustawy, która pozwoli ukarać właścicieli kopciuchów za ukrywanie pieców węglowych.

Do udzielenia grantu kwalifikują się mieszkańcy gminy Chocianów posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (dom jednorodzinny, mieszkanie w domu wielorodzinnym, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego) położoną w naszej gminie - informuje Ewa Kałuzińska z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Do udzielenia grantu kwalifikują się osoby bez zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień składania wniosku - dodaje Kałuzińska.
Co istotne, wniosek o udzielenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na przygotowanym wzorze. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien być trwale spięty w komplet dokumentów. Wniosek należy złożyć w oryginale. Załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez wnioskodawcę.

- Aby każdy mógł poprawnie wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty służymy pomocą, dlatego w każdy wtorek i czwartek otwarty będzie punkt konsultacyjny w pokoju nr 4a Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. Ze względów epidemicznych prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu: 76-818-50-20, wewnętrzny: 129 - zachęca Ewa Kałuzińska. - Wnioski o udzielenie grantu należy składać w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Ratuszowej 10 w terminie od 17 maja do 17 czerwca 2021 roku w godzinach funkcjonowania urzędu, czyli od 7:30 do 15:30 - dodaje Kałuzińska.
Celem projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu lubińskiego, legnickiego i polkowickiego. Zostanie on osiągnięty poprzez wsparcie projektów dotyczących wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem i Gminą Ścinawa występującą w roli Lidera i partnerami: Miastem i Gminą Prochowice, Miastem i Gminą Chocianów, Gminą Rudna oraz  Gmina Miejską Lubin.