- Dostępne są już wnioski o refundację podatku VAT dla osób, które wykorzystują gaz do ogrzewania gospodarstw domowych. Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej - informują pracownicy tej jednostki w mediach społecznościowych. Sprawdzamy kto może uzyskać zwrot pieniędzy?

To kolejne działania antyinflacyjne, które mają ochronić najbardziej potrzebujących przed skokowymi wzrostami cen gazu służącego do ogrzewania domów i lokali mieszkalnych. Przede wszystkim, aby otrzymać refundację należy mieć wpisany ten rodzaj ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- Odbiorcom, którzy wykorzystują paliwa gazowe do zasilania ogrzewania gospodarstwa domowego przysługuje refundacja podatku VAT - informują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie na grafice opublikowanej w mediach społecznościowych. - Źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - dodają.
Refundacja jest możliwa tylko na podstawie opłaconej faktury VAT, która dokumentuje zakup i dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

- Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury - przekazują pracownicy OPS. - Do wniosku dołącza się fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę - wyjaśniają.
Co istotne sama wypłata środków nie wymaga decyzji administracyjnej, a jedynie spełnienia kryterium zarobkowego, w którym miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2.100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.500 złotych dla gospodarstw wieloosobowych.

Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych - wyliczają pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe - dodają.
Wnioski o refundację podatku VAT można pobrać m.in. z Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa (kliknij link), a składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie.