KRUS prowadzi akcję, która ma pomóc rolnikom w unikaniu zbędnych upadków. To właśnie one stanowią ponad połowę wszystkich odnotowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypadków w obrębie posesji rolnika. Co zrobić, aby się nie wywrócić?

Najczęstszymi przyczynami upadków są m.in. zły stan nawierzchni podwórzy, tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych, np. zaśnieżenie lub oblodzenie; używanie nieodpowiedniego obuwia; niedostosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości; nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, a także bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeżeli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa - czytamy w materiałach prasowych KRUS. - Rolniku pamiętaj: sprzątaj trakty komunikacyjne, likwiduj nierówności terenu, składaj narzędzia w wyznaczonych stałych miejscach, progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne dla osób poruszających się po gospodarstwie np. poprzez pomalowanie intensywnym kolorem. Dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zasypuj i niweluj nierówności terenu, w których może zbierać się woda, sprzątaj i naprawiaj na bieżąco ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa, a w okresie zimowym systematycznie je odśnieżaj, posypuj materiałem sypkim (np. piasek) śliskie miejsca podwórza po przymrozkach, nie dźwigaj ciężarów przekraczających Twoje możliwości. Jeśli coś podnosisz – rób to w pozycji ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał Ci drogi. Stosuj właściwe obuwie robocze, tj. za kostkę z antypoślizgową podeszwą, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Dbaj o jego stan i dobieraj do wielkości stopy. Zadbaj o właściwe oświetlenie obejścia, budynków gospodarczych i produkcyjnych. Używaj drabin bezpiecznych tj. wykonanych z mocnych podłużnic, mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli posiadających zabezpieczenia przed przechyłem i poślizgiem np. u góry -haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre dostosowane do podłoża. Schody utrzymuj w czystości, zabezpieczaj na bieżąco przed poślizgiem. Pamiętaj, że nie należy przewozić osób na załadowanych przyczepach. Używaj pasów transportowych lub taśm do zabezpieczenia transportowanych materiałów. Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy, czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, którą powinna przytrzymywać druga osoba - wymieniają pracownicy Kasy w materiałach prewencyjnych.
Informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w placówkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.