Jak wynika z badania "Polska Wieś i Rolnictwo 2020", przeprowadzonego na zlecenie m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, blisko 86 procent korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze lub bardzo dobrze.

Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 procent), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 procent) oraz dostępność placówek (ponad 75 procent). Badanie przeprowadzone w całej Polsce na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi wskazuje jednocześnie, że w stosunku do roku poprzedniego spadła liczba osób niezadowolonych z pracy ARiMR.

- Oprócz wspomnianych wysokich kompetencji pracowników, dobrego kontaktu telefonicznego i godzin otwarcia placówek, Agencja doceniana jest za sprawnie przeprowadzaną cyfryzację. Beneficjenci pozytywnie oceniają możliwość złożenia wniosku przez aplikację eWniosekPlus (ponad 74 procent wskazań "bardzo dobrze" i "dobrze"), łatwość jej obsługi (68 procent), a także przejrzystość i łatwość zrozumienia wniosku o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 (66 procent) - informuje ARiMR w nadesłanych materiałach prasowych.
Wyniki te świadczą także o coraz powszechniejszej na wsi wiedzy o Internecie i coraz większej swobodzie poruszania się rolników w cyfrowej rzeczywistości. Duży wpływ na tak dobrą opinię może mieć również zaangażowanie pracowników Agencji, a dokładniej informatyków, którzy stworzyli przyjazną i intuicyjną aplikację, ekspertów odpowiedzialnych za szkolenia z jej obsługi czy pracowników biur powiatowych służących pomocą techniczną przy wypełnianiu wniosku na miejscu.

- Jednocześnie chcemy zapewnić, że ARiMR będzie kontynuowała cyklicznie szkolenia dla rolników, które upowszechniają wiedzę o tym, jak korzystać z informatycznych narzędzi ARiMR - zapewniają pracownicy Agencji.
Jak wskazują wyniki raportu, prawie wszyscy beneficjenci ARiMR (około 96 procent) znają agencyjną stronę internetową www.arimr.gov.pl, a 80 procent z nich pozytywnie ocenia funkcjonowanie portalu. Z badania wynika również, że zarówno mieszkańcy obszarów wiejskich, jak i sami rolnicy informacje o działalności ARiMR chcieliby pozyskiwać przede wszystkim bezpośrednio od pracowników ARiMR w placówkach Agencji oraz ze strony internetowej ARiMR.

Zapytani o to, co należałoby poprawić w funkcjonowaniu Agencji, respondenci wskazywali potrzebę szerszego rozpowszechniania informacji o jej ofercie, bliższą współpracę z gminami i powszechniejsze udzielanie konsultacji indywidualnych. Badanie zrealizowane zostało w okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku przez konsorcjum firm Grupa BST i EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
[KN]