Szkoły Podstawowe od najbliższego poniedziałku przechodzą na zdalne nauczanie w klasach IV - VIII. Czy chocianowskie podstawówki są przygotowane na ten ruch? Jak będzie odbywało się nauczanie?

Jak ogłosił w ubiegły piątek Premier RP Mateusz Morawiecki, o czym pisaliśmy w naszym artykule "Morawiecki: cała Polska strefą czerwoną", od poniedziałku, 26 października wszyscy uczniowie i studenci, za wyjątkiem dzieci z klas I-III, będą uczyć się zdalnie, za pomocą programów do porozumiewania się na odległość. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że głównym uzasadnieniem dla tej decyzji jest przemieszczanie się tych uczniów po szkole między lekcjami.

- W grupie osób do 11-12 roku życia poziom zakażeń jest trzykrotnie mniejszy niż w grupie 13-14 lat. Ma to naukowe uzasadnienie - przekonywał Mateusz Morawiecki. - Poza tym dla najmłodszych dzieci bardzo ważna jest edukacja stacjonarna ze względów psychologicznych i efektywności edukacyjnej - dodał premier.
Jak wiadomo uczniowie klas I - III mają cały dzień zajęcia w jednej sali lekcyjnej, pozostali zmieniają te sale, co może powodować wzrost liczby kontaktów. Mateusz Morawiecki ostrzegł także, iż jeśli piątkowe decyzje nie poprawią statystyk zachorowań i umieralności potrzebne będą kolejne obostrzenia. Jak wygląda przygotowanie podstawówek w naszej gminie?

- Informacja premiera z piątku o zdalnym nauczaniu klas IV - VIII nie była zaskakująca. Zgodnie z dyspozycją Burmistrza i w trosce o prawidłowy i możliwie jak najlepszy rozwój dydaktyczny młodzieży dyrektorzy placówek rozpoczęli przygotowania do nauczanie on-line. W największej Szkole Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, tego samego dnia wysłano komunikaty do rodziców wraz z hasłami i loginami, a zdalne lekcje poprowadzą nauczyciele z klas za pomocą dwóch programów dedykowanych m.in. Google Meet oraz MS Teams - informuje nas Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów Patrycja Jugo. - W szkole w Parchowie już w czwartek odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca obsługi programu Microsoft Teams 365. Podobnie wygląda sytuacja w Szklarach Dolnych i w Trzebnicach, gdzie również w planach jest prowadzenie zajęć zdalnych - dodaje Sekretarz Jugo.
Wspomniana Szkoła Podstawowa w Chocianowie przewiduje prowadzenie zajęć on-line zgodnie z ustalonym planem lekcji dla danej klasy, a obecność uczniów będzie systematycznie sprawdzana. Zawieszone zostają jednak zajęcia pozalekcyjne, a rodzice są zobowiązani do poinformowania wychowawcy o chorobie dziecka, aby uniknąć nieusprawiedliwionej nieobecności.

- W przypadku pytań, trudności lub wątpliwości jestem do dyspozycji wraz z zespołem kierowniczym i nauczycielami - informuje dyrektor szkoły Dorota Kyc. - Zgodnie z utartym zwyczajem wszelkie decyzje związane z organizacją zajęć zdalnych są konsultowane z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. Rodzice są zawsze informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem e-dziennika - dodaje dyrektor Kyc.
Do tego tematu, jak wygląda zdalne nauczanie i jak przygotowane są zarówno dzieci, jak i nauczyciele do tej niewątpliwie trudnej dla wszystkich sytuacji, powrócimy w przyszłym tygodniu.
[KN]