Praca rolnika w szczególny sposób zależy także od pór roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia, a z danych statystycznych KRUS wynika, iż corocznie prawie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych, spowodowana jest upadkami. Jak ich uniknąć?

Od kilku lat KRUS prowadzi kampanię pod hasłem "Rola rolnika by upadku unikał" mającą na celu zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Pracownicy rolniczego ubezpieczyciela apelują, aby stosować się do zasad bezpieczeństwa, bo to pozwoli zapobiec, a nawet uniknąć zdarzeń wypadkowych.

Najczęstsze przyczyny upadków w sezonie jesienno-zimowym

Za niespodziewane, choć możliwe do przewidzenia upadki odpowiada zły stan nawierzchni podwórzy, ich grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych, np. oblodzenie i ośnieżenie, a także brak obuwia roboczego lub obuwie nieodpowiednie (np. zabrudzone lub mocno wyeksploatowane). W celu zmniejszenia ryzyka upadku powinno się przede wszystkim zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych (usunąć przeszkody i nierówności terenu), wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza, zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej, zaś w okresie zimowym także na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie np.: posypywać solą lub piaskiem.

To jednak nie wszystko, bowiem w godzinach wieczornych warto także stosować odpowiednie oświetlenie posesji. Schody prowadzące na strych budynków gospodarczych w okresie wzmożonych przymrozków powinno się zabezpieczać przed oblodzeniem, ponadto stopnice powinny być wykonane z materiałów odpornych na niskie temperatury. Należy również dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych - stosować właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki, z podeszwą protektorowaną.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią "Rola rolnika by upadku unikał". W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Ponadto pracownicy KRUS zachęcają do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce BHP w rolnictwie.