Także w tym roku w Chocianowie działać będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Ich prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert. Ponadto, większość punktów obsługiwanych jest też przez radców prawnych i adwokatów.

We wtorek, środę i czwartek przy ulicy Pocztowej 18 w Chocianowie dostępni będą prawnicy, którzy udzielą porad prawnych za darmo dla osób w trudnej sytuacji materialnej. We wtorki w godzinach od 10:00 do 14:00 punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową, w środy w godzinach od 10:00 do 14:00 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego również prowadzony będzie przez organizację pozarządową, natomiast w czwartki od 14:00 do 18:00 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany będzie przez radców prawnych i adwokatów.

Od początku stycznia 2022 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie będącej w trudnej sytuacji materialnej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z odpłatną poradą prawną. Kobiecie w ciąży taka pomoc przysługuje poza kolejnością. Świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty - czytamy na stronie Powiatu Polkowickiego. - Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności - dodają organizatorzy akcji.
Wizytę można umówić elektronicznie poprzez rządową stronę: https://np.ms.gov.pl; w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, a także elektronicznie na adres: npp@powiatpolkowicki.pl oraz telefonicznie nr tel.: 513-061-457. Więcej informacji na temat działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie polkowickim oraz harmonogram na 2022 rok znajduje się na stronie Nieodpłatna pomoc prawna.