PKW ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dotarliśmy do pełnej treść uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, które będą dotyczyć mieszkańców naszej gminy już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia.

W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Przyczyną nieważności głosu jest postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce.

W wyborach do Rady Miejskiej w Chocianowie głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Przyczyną nieważności głosu będzie postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

W wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu będzie postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

W wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu będzie postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dlatego przed wrzuceniem karty do urny wyborczej należy sprawdzić czy na karcie znajdują się wszystkie pieczęcie. Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia (czytaj: "40 tysięcy złotych za udział w wyborach" oraz "Mieszkańcy jednogłośnie: IDZIEMY NA WYBORY").