Nie milkną echa zmian cen za wywóz odpadów, które wprowadził Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Zmiany wejdą w życie za niespełna miesiąc, bo dopiero od 1 czerwca, jednak już teraz mieszkańcy naszej gminy ostro komentują tę aktualizację w mediach społecznościowych.

Co prawda w związku ze zmianami cen nie wszyscy będą płacili więcej za wywóz śmieci, bo w stosunku do dotychczasowych opłat mniej zapłacą gospodarstwa jedno- i dwuosobowe, o czym pisaliśmy już w artykule "Śmieci taniej dla najmniejszych", w którym możecie także dowiedzieć się w jaki sposób poprawnie wypełnić nową deklarację śmieciową.

"Nie akceptuję żadnych podwyżek i podczas mojej ostatniej wizyty na Zgromadzeniu Związku wyraziłem jasny i wyraźny sprzeciw, bo mieszkańcy Chocianowa płacą bardzo dużo za śmieci. Niestety obecność na tych spotkaniach nie gwarantuje siły przebicia, bo jako Gmina mamy tylko dwa głosy, a pozostali łącznie siedemnaście i wchodzenie w spory też nie przyniesie oczekiwanego rezultatu"
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje obszar 907,5 km kw., na którym leżą trzy miasta: Polkowice, Chocianów i Przemków oraz blisko 100 sołectw, zamieszkałych w sumie przez 70 tys osób. Związek istnieje od 1994 r. i obecnie tworzy go, obok Chocianowa, siedem gmin: Polkowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Radwanice i Przemków. Pod koniec ubiegłego roku zmienił się statut Związku, w wyniku czego Chocianów utracił trzeciego reprezentanta.

Nie akceptuję żadnych podwyżek i podczas mojej ostatniej wizyty na Zgromadzeniu Związku wyraziłem jasny i wyraźny sprzeciw, bo mieszkańcy Chocianowa płacą bardzo dużo za śmieci. Niestety obecność na tych spotkaniach nie gwarantuje siły przebicia, bo jako Gmina mamy tylko dwa głosy, a pozostali łącznie siedemnaście i wchodzenie w spory też nie przyniesie oczekiwanego rezultatu - mówi Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński - Pomijając cenę śmieci oraz fakt, że PSZOK-i nie funkcjonują u nas za dobrze, to Związek działa sprawnie. Współpraca Gminy Chocianów ze wszystkimi gminami w powiecie polkowickim układa się naprawdę bardzo dobrze i zrobię wszystko, aby tak pozostało. Ponadto skierowałem pismo o dofinansowanie przez Związek zakupu kamer na punkty PSZOK - dodaje burmistrz.

Obecnie w zgromadzeniach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego może brać udział dwóch przedstawicieli z naszej gminy, gdy na ten przykład Polkowice mają ich aż siedmiu. W wyniku tego stworzenie faktycznej większości, która spowoduje, że Chocianów będzie miał wpływ na kształtowanie się cen za wywóz śmieci jest raczej nierealne.

"Istnieje ryzyko, że wychodząc ze Związku, w sytuacji wolnego rynku, ceny wywozu śmieci będą wyższe niż teraz, dodatkowo obecna sytuacja związana z koronawirusem i idąca za nią niepewność nie dają żadnej gwarancji, że ceny będą niższe, jeśli sami jako gmina będziemy organizować ich wywóz."
Sprawdzamy, czy to oznacza, że mieszkańcy gminy Chocianów są skazani na większość rządzącą w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie regulacji cen za wywóz ich odpadów. Okazuje się, że nie, bowiem statut Związku pozwala gminom, a dokładniej radom gmin podjąć decyzję o wystąpieniu ze śmieciowej organizacji.

Istnieje ryzyko, że wychodząc ze Związku, w sytuacji wolnego rynku, ceny wywozu śmieci będą wyższe niż teraz - zauważa Piotr Wandycz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie - dodatkowo obecna sytuacja związana z koronawirusem i idąca za nią niepewność nie dają żadnej gwarancji, że ceny będą niższe, jeśli sami jako gmina będziemy organizować ich wywóz. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę także opozycja, której łatwo tak negatywnie wypowiadać się na temat cen za śmieci, ale w praktyce akceptuje taki stan rzeczy, bo mając możliwość złożenia projektu uchwały, nie podejmuje żadnego realnego działania - dodaje wiceprzewodniczący Wandycz.

Jak czytamy w Statucie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wystąpienie ze Związku następuje w formie uchwały rady gminy występującej i z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się z dniem doręczenia tej uchwały Zarządowi Związku i kończącego się w ostatnim dniu roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono wypowiedzenie.

"Doskonale zdaje sobie z tego sprawę także opozycja, której łatwo tak negatywnie wypowiadać się na temat cen za śmieci, ale w praktyce akceptuje taki stan rzeczy, bo mając możliwość złożenia projektu uchwały, nie podejmuje żadnego realnego działania"
Oznacza to, że jeśli radni Rady Miejskiej w Chocianowie podejmą uchwałę o opuszczeniu organizacji zajmującej się wywozem odpadów np. na którejś z sesji w roku 2020, wówczas faktycznie nasza gmina przestałaby być członkiem ZGZM z końcem roku 2021. Zważywszy na komentarze, które w ostatnich dniach pojawiają się w mediach społecznościowych (zdjęcia poniżej), możliwe, że radni będą chcieli podjąć uchwałę kończącą współpracę w zakresie gospodarki odpadami.
[KN]