Tak jak pisaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia w artykule "Październikowa sesja również zdalna" radni zajęli się dzisiaj istotnymi dla miasta i gminy Chocianów projektami uchwał. Czym zajęli się dzisiaj radni?

Podczas zdalnego spotkania radni podjęli decyzję w sprawie zwiększenia wysokości kosztów utrzymania zasobów komunalnych będących w gestii Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o 35 groszy za metr kwadratowy. Co istotne, zwiększyła się łączna suma metrów kwadratowych zarządzanych przez MZGKiM z 11 tysięcy 848 do 12 tysięcy 61 metrów kwadratowych. Radni zaakceptowali projekt uchwały w sprawie utworzenia nowych przystanków autobusowych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, a także jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych na konserwację drzwi do zakrystii Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Jacka w Pogorzeliskach.

Radni pozytywnie odpowiedzieli także na wniosek mieszkańca Brunowa, podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Olchowej jednej z dróg wewnętrznych. Ułatwi to w przyszłości nadanie numerów działek, na których mają powstawać nowe budynki mieszkalne. W kolejnym punkcie, na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i po szczegółowych wyjaśnieniach Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów Patrycji Jugo, większość radnych zgodziła się na zaproponowany przez DSDiK aneks do porozumienia zawartego w celu budowy chodnika w Parchowie. Aneks pozwoli na przeniesienie części zaplanowanych środków na przyszły rok, aby realizacja tego zadania nie była zagrożona.

Także w związku z tymi zmianami konieczne było pochylenie się radnych nad zmianami w budżecie i wieloletnim planie finansowym gminy Chocianów. Po krótkiej przerwie, obecni radni podjęli decyzję o przeniesieniu kwoty ponad 340 tysięcy złotych na inne cele. Lwią część tych pieniędzy stanowi oszczędność uzyskana w związku z niższymi kosztami obsługi zadłużenia. Dzięki temu możliwe będą m.in.: finansowe gratyfikacje dla nauczycieli za ich ciężką pracę, a także rozbudowa oświetlenia drogowego i montaż urządzeń do pomiaru prędkości.

Wśród ostatnich projektów uchwał, które procedowali radni znalazły się jeszcze: upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Ślipko do przekazywania koniecznych dokumentów do sądów, Wojewody i SKO, a także wyrażenie zgody na przyznanie długoletniemu (bo od 1973 roku) najemcy pierwszeństwa zakupu nieruchomości należącej do Gminy Chocianów oraz rozpatrzenie skargi na brak skrzynek podawczych szkół podstawowych na platformie ePUAP, na które można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej. Ta ostatnia kwestia przyczyniła się do utworzenia takich skrzynek podawczych w chocianowskich podstawówkach.
[KN]