Związek Gmin Zagłębia Miedziowego informuje, że wciąż czeka na deklaracje mieszkańców, które należy obowiązkowo złożyć w związku ze zmianą metody naliczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 czerwca Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zmienił ceny za wywóz odpadów. W związku z tym konieczne było złożenie odpowiedniej deklaracji, o czym pisaliśmy w artykule "Śmieci taniej dla najmniejszych (wideo)". Jak się okazuje nadal tego obowiązku nie spełniło około 5 tysięcy gospodarstw domowych. W naszych doniesieniach "Błędne deklaracje trzeba będzie poprawić (wideo)" przypominaliśmy jak poprawnie złożyć deklarację.

Mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji będą wzywani w ramach wszczęcia postępowania podatkowego do wypełnienia ciążącego na nich obowiązku.
[KN]