Zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie Piotra Wandycza jeszcze w tym roku w Chocianowie stanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (potocznie PSZOK), w którym będzie można pozbyć się problematycznych śmieci: opon, mebli, zepsutego sprzętu RTV/AGD, baterii, przeterminowanych lekarstw czy odpadów poremontowych.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (pot. PSZOK) mieszkańcy ZGZM mogą oddawać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym. Przywiezione odpady należy odpowiednio posegregować, bowiem PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Miejsce dedykowane jest takim śmieciom, jak: papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, popiół, ziemia i kamienie, zużyte opony (do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe).

Realizują obietnice

Obecnie w gminach, w których za wywóz odpadów odpowiada Związek Gmin Zagłębia Miedziowego PSZOK-i stoją w Polkowicach, Grębocicach, Radwanicach, Przemkowie i Koźlicach. W tej kadencji Burmistrz Tomasz Kulczyński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wandycz obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby taki obiekt stanął również w Chocianowie  (czytaj: "Czy powstanie PSZOK w Chocianowie?", "Kulczyński: strategia rozwoju jest skutecznie realizowana" oraz "Ponad 50 milionów w niespełna 4 lata"). To się udało, bowiem obecnie trwa jego budowa.

- Chocianów, dzieje się! Trwa budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeszcze w tym roku będziecie mogli pozbyć się tam swoich odpadów problemowych, m.in. opon, mebli, zepsutego sprzętu RTV/AGD, baterii, przeterminowanych lekarstw, czy odpadów poremontowych - przekazali pracownicy ZGZM.
Tak, jak dotychczas będzie można także wyrzucać śmieci do popularnych OPSZOK-ów, czyli Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto dbać o prawidłową segregację, nie tylko, aby uniknąć niepotrzebnej kary, ale także w trosce o nasze środowisko.