Na 15 Osiedlowych PSZOK-ów monitorowanych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego tylko trzy znajdują się w naszej gminie. Niestety na gminę Chocianów przypada aż połowa wszystkich zgłoszeń dotyczących przypadków śmiecenia. Dzięki monitoringowi wzrosła wykrywalność, dlatego w naszej gminie udało się ujawnić największą ilość sprawców. W Chocianowie nie opłaca się już śmiecić.

W gminach Związku łącznie w ubiegłym roku pojawiło się 136 zgłoszeń w związku z zaśmieceniem OPSZOK-ów, z czego połowa, bo aż 68 dotyczyło tylko naszej gminy. Mandaty lub pouczenie otrzymała ponad połowa sprawców - 36 osób. Nie wykryto łącznie 16 sprawców, ale te statystyki mogą jeszcze ulec zmianie, bowiem 16 spraw nadal jest w toku (stan na 10. stycznia).
 
- Niestety monitoring ma swoje ograniczenia, nie każdy przypadek zaśmiecenia widoczny na nagraniu nadaje się do zgłoszenia. Jeśli nie uda się uchwycić dokładnego wizerunku sprawcy, który porusza się pieszo lub na rowerze, wtedy namierzenie tej osoby jest niemożliwe. W niektórych przypadkach nawet dobrze widoczny wizerunek nie pozwala na ustalenie danych osoby zaśmiecającej, dlatego w 2022 r. 24% zgłaszanych spraw zakończyło się niewykryciem sprawców - czytamy w raporcie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Okazuje się jednak, że na 52 zakończone sprawy chocianowski monitoring spisał się całkiem nieźle. Sprawców wykryto i ukarano w blisko 70% przypadków. Lepszą statystykę wykrywalności mają tylko Polkowice z 85,7% skutecznością (na 42 zakończone sprawy) oraz Przemków z 75% skutecznością (na 12 zakończonych spraw). Jednak nie tylko w obawie przed otrzymaniem mandatu warto dbać o porządek.

CZYTAJ: "Dbaj o porządek, kamery patrzą!" oraz "Czy powstanie PSZOK w Chocianowie?"

Jak mówią sami mieszkańcy Chocianowa problem mógłby zostać rozwiązany, gdyby Związek Gmin Zagłębia Miedziowego wybudował w naszej gminie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na wzór tych w Polkowicach, Grębocicach czy Radwanicach. Takie są plany, bowiem ZGZM pozyskał dotację na budowę takiego punktu w Chocianowie (czytaj: "Kulczyński: strategia rozwoju jest skutecznie realizowana").

To jednak nie jedyna kwota pozyskana na inwestycje w Chocianowie. Około 3.000.000 złotych z otrzymanych środków na budowę PSZOK-a w Chocianowie przeznaczy Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - informowaliśmy w artykule "Ponad 50 milionów w niespełna 4 lata".
Aby tak się stało, najpierw urzędnicy z chocianowskiego magistratu musieli wyznaczyć miejsce, gdzie ów punkt może stanąć. Jak udało nam się ustalić w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów, ten etap jest już zakończony, a piłka leży teraz po stronie polkowickiego Związku.

- Gmina Chocianów, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami, przekazała Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego teren pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to działka przy ulicy Zacisze po drodze do Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie - wyjaśnia Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Wierzymy, że uda się zrealizować tę inwestycję jeszcze w tej kadencji, natomiast wszystko ostatecznie zależeć będzie od firmy realizującej to zadanie wybranej przez Związek Gmin - dodaje Wan.
Postanowiliśmy zatem zwrócić się do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który ma zrealizować inwestycję wyczekiwaną przez mieszkańców naszej gminy. Na jakim etapie jest obecnie to zadanie i kiedy możemy spodziewać się szczegółów dotyczących konkretnych terminów? Jak ustaliliśmy, trwają obecnie prace związane z zakończeniem przetargu, do którego zgłosiły się dwie firmy: Pro-Infra z Jerzmanowej (wycena na kwotę 2.558.600 zł) oraz PPUH Remdom z Dąbrowy Górniczej (wycena na kwotę 4.887.229,37 zł). Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich uzgodnień możliwe będzie podpisanie umowy.

W wyniku postępowania przetargowego dla wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trybie "zaprojektuj i wybuduj", w  wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W chwili obecnej trwają czynności przetargowe. Na tym etapie nie jest możliwe wskazanie terminu podpisania umowy - informuje Agnieszka Żukowska, Inspektor ds. gospodarki odpadami Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Gdyby jednak w ciągu najbliższego miesiąca udało się podpisać umowę, wówczas wykonawca miałby czas do lipca 2024, aby zakończyć wszystkie niezbędne prace, a to oznacza, iż możliwe jest, że jeszcze przed końcem obecnej kadencji zobaczymy pierwsze efekty. Do tego tematu z pewnością powrócimy.