Jak co roku, także w 2023 mieszkańcy za sprawą dofinansowania pozyskanego przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mogą usunąć azbest ze swoich nieruchomości. Co należy zrobić, aby ubiegać się o 70% zwrotu poniesionych kosztów?

To już kolejny raz, kiedy Gmina Chocianów przystępuje do tego programu. O szczegółach poprzednich edycji pisaliśmy w naszych artykułach: "Blisko 40 tysięcy złotych dotacji dla Chocianowa", "Usuwasz azbest? Zgłoś się po pieniądze", "Usunęli z gminy 17 ton azbestu", "Po raz kolejny dofinansują usuwanie azbestu", "Kolejny raz sprzątnęli azbest" oraz "16 ton azbestu zniknęło". Nie inaczej ma być w tym roku.

Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko - tłumaczy Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Gmina Chocianów w 2023 roku kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - dodaje Wan.
Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych (maksymalny koszt kwalifikacyjny usunięcia 1 MG odpadu nie może przekroczyć 700 zł). Co należy zrobić, aby przystąpić do projektu?

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów wniosku o przyznanie dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych przez WFOŚiGW w terminie do 15 lutego 2023 r. oraz wniesienie wkładu własnego wynoszącego 30% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - wyjaśnia Krystian Wan z chocianowskiego magistratu.
Co istotne, właściciel działki musi być ujęty w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Warto także pamiętać, że zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót – posiadacz lub właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, do zgłoszenia rozbiórki w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, w Departamencie Geodezji, Środowiska i Budownictwa - dodaje Wan.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 76-81-85-020 (wew. 1241). Wzór wniosku i oświadczenia można pobrać w formie elektronicznej z Biuletynu Informacji Publicznej lub bezpośrednio w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.