Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. 23/4-23/24

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 69 400,00 zł
Wygasa Zakończone ( śr 31 sier 2022 14:21:00 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119 lub 1193
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


76 0

Chocianów, dnia 01.08.2022 r.

RU.6840.26.2020

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

SZÓSTE przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Chocianów, oznaczonych nr geodezyjnymi:

1.       23/4 o pow. 0,1462 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

2.       23/5 o pow. 0,1204 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

3.       23/6 o pow. 0,1217 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

4.       23/7 o pow. 0,1224 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

5.       23/8 o pow. 0,1229 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

6.       23/9 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

7.       23/10 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

8.       23/11 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

9.       23/12 o pow. 0,1232 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

10.   23/13 o pow. 0,1295 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

11.   23/14 o pow. 0,1625 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

12.   23/15 o pow. 0,1792 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

13.   23/16 o pow. 0,1262 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

14.   23/17 o pow. 0,1215 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

15.   23/18 o pow. 0,1212 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

16.   23/20 o pow. 0,1191 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

17.   23/21 o pow. 0,1214 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

18.   23/22 o pow. 0,1197 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

19.   23/23 o pow. 0,1193 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,

20.   23/24 o pow. 0,1192 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9.

Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie, przy drodze wojewódzkiej nr 328, dojazd do działek poprzez dz. 23/3, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu płaskie, działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieużytkowane i nieuzbrojone z możliwością podłączenia.

Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 3MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki położone są na Obszarze Natura 2000 „Bory Dolnośląskie”, graniczą z otuliną „Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZE przetargi odbyły się dnia 15 i 16 września 2021 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                              
DRUGIE przetargi odbyły się dnia 19 i 22 listopada 2021 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

TRZECIE przetargi odbyły się dnia 1 i 2 lutego 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

CZWARTE przetargi odbyły się dnia 8 i 11 kwietnia 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

PIĄTE przetargi odbyły się dnia 17 i 20 czerwca 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym

CENY WYWOŁAWCZE za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynoszą:

 1. 23/4 o pow. 0,1462 ha – 80 600,00 zł PLN (osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 2. 23/5 o pow. 0,1204 ha 70 100,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 3. 23/6 o pow. 0,1217 ha 70 900,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 4. 23/7 o pow. 0,1224 ha 71 300,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 5. 23/8 o pow. 0,1229 ha 71 500,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 6. 23/9 o pow. 0,1231 ha 71 600,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 7. 23/10 o pow. 0,1231 ha 71 600,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 8. 23/11 o pow. 0,1231 ha 71 600,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 9. 23/12 o pow. 0,1232 ha 71 700,00 zł PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 10. 23/13 o pow. 0,1295 ha 75 400,00 zł PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 11. 23/14 o pow. 0,1625 ha 89 600,00 zł PLN (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 12. 23/15 o pow. 0,1792 ha 98 800,00 zł PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 13. 23/16 o pow. 0,1262 ha 73 400,00 zł PLN (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 14. 23/17 o pow. 0,1215 ha 70 700,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 15. 23/18 o pow. 0,1212 ha 70 600,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 16. 23/20 o pow. 0,1191 ha 69 400,00 zł PLN (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 17. 23/21 o pow. 0,1214 ha 70 700,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 18. 23/22 o pow. 0,1197 ha 69 700,00 zł PLN (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 19. 23/23 o pow. 0,1193 ha 69 500,00 zł PLN (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 20. 23/24 o pow. 0,1192 ha 69 400,00 zł PLN (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,

 

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARGI odbędą się w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

Dnia 05.09.2022 r.

 1. godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/4,
 2. godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/5,
 3. godz. 9:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/6,
 4. godz. 9:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/7,
 5. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/8,
 6. godz. 10:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/9,
 7. godz. 10:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/10,
 8. godz. 10:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/11,
 9. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/12,
 10. godz. 11:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/13,

Dnia 06.09.2022 r.

 1. godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/14,
 2. godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/15,
 3. godz. 9:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/16,
 4. godz. 9:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/17,
 5. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/18,
 6. godz. 10:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/20,
 7. godz. 10:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/21,
 8. godz. 10:45– przetarg na sprzedaż działki 23/22,
 9. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/23,
 10. godz. 11:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/24.

 

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 30.08.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: cześć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów