W przyszłym tygodniu w środę, 26 sierpnia o godzinie 16:00 w Brunowie odbędzie się ważne zebranie dotyczące scalania gruntów wsi Brunów i części wsi Żabice.

O tym temacie pisaliśmy już na przełomie ubiegłego i bieżącego roku w artykułach: "Scalenie przyjęte brawami" oraz "W Brunowie o scalaniu gruntów". Tym razem Starosta Polkowicki informuje o kolejnym zebraniu uczestników scalania. Bardzo ważna jest obecność zainteresowanych osób, bowiem celem spotkania jest uchwalenie zasad szacunku gruntów.

- Ze względu na istotność tematyki zebrania proszę wszystkich uczestników scalania o udział w zebraniu - czytamy w obwieszczeniu. - Warunkiem koniecznym do podjęcia uchwały jest obecność na zebraniu, co najmniej połowy uczestników scalania.
W przypadku mniejszej frekwencji, konieczne będzie zwołanie ponownego zebrania w tej sprawie. Uczestnicy scalania, czyli właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalania, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Cała treść ogłoszenia (zdjęcie poniżej) dostępna jest na portalu Powiatu Polkowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Starostwa Polkowickiego w Polkowicach oraz w Brunowie i Żabicach.
[KN]