Nieuchronnie zbliża się druga rocznica objęcia przez Tomasza Kulczyńskiego stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Z tej okazji postanowiliśmy zweryfikować na jakim etapie realizacji są złożone przez Kulczyńskiego obietnice wyborcze z 2018 roku. Całą serię zaczęliśmy od pierwszej obietnicy, czyli „bezpłatnej komunikacji pasażerskiej w mieście i każdej wsi”. Dwa tygodnie temu podsumowaliśmy obietnicę „działki budowlane za 50% ceny dla rodziny 500+”, zaś tydzień temu "podatek od nieruchomości". Dzisiaj zapraszamy na czwartą część naszej nowej serii.

KANALIZACJA, WODA I GAZ NA WSIACH

Minęły już dwie dekady oczekiwań wielu mieszkańców naszej gminy na wejście w XXI wiek. W tym roku wreszcie, za sprawą realizacji obietnicy burmistrza Kulczyńskiego, bieżącą wodę w swoich domach będą mieli mieszkańcy Rakowa. O tym temacie pisaliśmy już wielokrotnie w naszych artykułach: "Raków dogania XXI wiek", "Kolejne dwa domy bliżej bieżącej wody", "Kolejne domy podłączone do wody".

- Już w przyszłym tygodniu będzie przyłączana woda do naszego domu. To będzie najszczęśliwszy dzień w moim życiu - mówiła nam w połowie września jedna z mieszkanek Rakowa. - Widać trzeba było nowego spojrzenia na gminę, za co jesteśmy bardzo wdzięczni panu Burmistrzowi. Wcześniej Kowalski, który jest stąd, jak startował to przyjeżdżał do nas, potrafił obiecywać, że jak tylko wygra wybory to doprowadzi nam wodę. Dwa razy był burmistrzem i co? A teraz proszę bardzo, przyszedł nowy burmistrz i woda będzie - podsumowała wówczas mieszkanka Rakowa.
Brak dostępu do bieżącej wody był największą bolączką części mieszkańców naszej gminy i obietnicę wyborczą Tomasza Kulczyńskiego w tym zakresie uda się zrealizować prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Co z pozostałymi podpunktami? Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów.

Chocianów jako jedna z niewielu gmin w całej Polsce nie posiada żadnej w pełni skanalizowanej wsi. Burmistrz, współpracujący z nim radni i urzędnicy chocianowskiego magistratu podejmują wszelkie możliwe działania, aby pozyskać pieniądze z różnych źródeł i programów, by zrobić tu kanalizację - mówi Krystian Wan, rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Jednym z takich działań jest aglomeracja Chocianów, dzięki której możliwa będzie budowa ponad 78 kilometrów sieci kanalizacyjnej - dodaje Wan.
Chodzi oczywiście o aglomerację sieci kanalizacji wodno-ściekowej opartej na prawie wodnym. Pisaliśmy o tym m.in. w naszych doniesieniach prasowych sprzed roku: "Zmiany w aglomeracji Chocianów". Co istotne, zdaje się, że 70-letnie, powojenne zaniedbania nowy burmistrz planuje nadrobić w ciągu jednej kadencji. Narzucenie ostrego tempa pracy już od pierwszego dnia tej kadencji, poskutkowało w ubiegłym miesiącu wyłonieniem wykonawców projektów sieci kanalizacyjnej.

- Na wszystko potrzeba czasu i pieniędzy, dlatego wyłoniliśmy już wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chocianów, Pogorzeliska, Parchów, Chocianowiec, Trzebnice, Żabice i OgrodziskoNa kolejne lata na jakże niezbędną i potrzebną dokumentację techniczną mamy zaplanowany blisko milion złotych, bo chcemy, aby mieszkańcy gminy mieli kanalizację jak najprędzej - podsumowuje działania włodarza Chocianowa Krystian Wan, rzecznik prasowy chocianowskiego Ratusza.Co do obszarów nieobjętych planami aglomeracyjnymi, mamy plany na inne projekty finansowania. Realnie, jak się okazało po objęciu Urzędu przez Burmistrza Kulczyńskiego, w Gminie brakuje aż blisko 100 kilometrów sieci kanalizacji. To ewenement zaniedbań, śmiało można powiedzieć na skale ogólnopolską, a na pewno wojewódzką - dodaje Wan.
Aby przekonać się czy i tę obietnicę wyborczą Tomaszowi Kulczyńskiemu uda się zrealizować w całości, będziemy śledzić kolejne podejmowane decyzje w tym zakresie. Czas na realizację ma przecież do końca kadencji. Jak jest z pozostałymi obietnicami? O tym już niebawem!

Sprawdzamy obietnice wyborcze Kulczyńskiego!
Na ulotce wyborczej Tomasza Kulczyńskiego w 2018 roku znalazło się także dementi wyborczych plotek podsycanych przez politycznych oponentów. Także te punkty wymagają weryfikacji, dlatego sprawdzamy:

1. NIE PRZYNALEŻĘ do żadnej partii politycznej i nigdy nie przynależałem.
PRAWDA. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Tomasz Kulczyński pozostaje bezpartyjny.

2. NIE MAM zamiaru likwidować żadnej ze szkół w Mieście ani w Gminie.
PRAWDA. Aktualnie trwają prace nad reorganizacją systemu edukacji w naszej gminie, jednak żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana.

3. Moją intencją NIE JEST ODERWANIE MiG Chocianów od Powiatu Polkowickiego.
PRAWDA. Od początku tej kadencji ani z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów ani z Rady Miejskiej nie wyszła żadna propozycja "oderwania" naszej gminy od Powiatu Polkowickiego.

4. NIE MAM zamiaru zwalniać ludzi z pracy ani zatrudniać ludzi z innych miast.
PRAWDA. Wszyscy urzędnicy pracujący w chocianowskim magistracie zatrudnieni zostali zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458). Oznacza to, że wyłonieni byli w drodze konkursów, które mogą opierać się wyłącznie o kompetencje przyszłego pracownika, a nie o ksenofobiczne argumenty pochodzenia czy miejsca zamieszkania.

5. PODATKI NIE WZROSNĄ po wprowadzeniu darmowej komunikacji.
PRAWDA. Podatki lokalne w tej kadencji nie wzrosły.

6. NIE MAM zamiaru kandydować do sejmu po wygranych wyborach na urząd Burmistrza.
PRAWDA. Tomasz Kulczyński od czasu wyboru na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów nie kandydował w wyborach do Sejmu RP.

JUŻ ZA TYDZIEŃ ROZLICZYMY TOMASZA KULCZYŃSKIEGO Z KOLEJNEJ OBIETNICY!
[KN]