Raport o stanie gminy Chocianów za ubiegły rok ujrzał światło dzienne wczoraj wieczorem. Zainteresowani blisko stu-stronicową lekturą mogą go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. Co można znaleźć w raporcie? Pełen zbiór załatwionych spraw administracyjnych, statystyki urzędowe, podsumowanie pracy radnych, urzędników i burmistrza. Sprawdzamy najciekawsze informacje.

W raporcie znajdziemy łącznie 10 zagadnień głównych, gdzie obok wprowadzenia, w którym widnieją podstawowe informacje z zakresu zarządzania gminą, pracą radnych i sprawami administracyjnymi, są także informacja o realizacji programów i strategii, polityka społeczna, informacja o stanie mienia, finanse i stan posiadania gminy, infrastruktura komunalna, czy inwestycje.

W ramach wsparcia bezpieczeństwa publicznego Gmina w 2019 roku zaangażowała się we wsparcie dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych (trzy jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego). Łącznie decyzją Rady Miejskiej gmina zabezpieczyła działalność tutejszych OSP na łączną kwotę 586 tysięcy 797 złotych. Udało się także pozyskać 100 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczego. Dodatkowo, za sprawą gminy tutejsi strażacy są bogatsi o motopompę pływającą, kamerę termowizyjną, aparaty oddechowe ODO, rozpieracz kolumnowy, umundurowanie i wiele innych. Nie zabrakło także poświęcenia uwagi lokalnej policji. W roku 2019 Gmina przekazała Komisariatowi Policji w Chocianowie dotację w wysokości 15.000 złotych z przeznaczeniem na dodatkowe patrole. Dodatkowo chocianowscy policjanci otrzymali specjalistyczny sprzęt, jak alkotester z drukarką, narkotester do wykrywania środków odurzających, mobilną drukarkę w walizce transportowej.

Naszą uwagę przykuły także wyliczenia związane z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych. W celu realizacji tzw. dolnośląskich uchwał smogowych, Gmina Chocianów uzyskała dofinansowania w wysokości 4.081.187,15 złotych z wkładem własnym gminy 19.741,85 złotych. Dofinansowanie ma zostać zrealizowane do 31.12.2021 roku. Spodziewany rezultat tego działania to ponad 200 sztuk wymienionych pieców wysokoenergetycznych, w tym szczególnie trujące mieszkańców piece węglowe i tzw. kopciuchy opalane również trującymi odpadami. Szczegóły tego przedsięwzięcia można znaleźć m.in. w naszych artykułach: "Ponad 16 milionów na nowe piece", "Dotacje na wymianę pieców", "Zrobią audyt na wymianę pieca" oraz "TYLKO U NAS: wzór audytu energetycznego, rozdadzą po 20 tys. PLN".

Wśród inwestycji trwających i zakończonych, oprócz rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej znajdujemy między innymi budowę miejsc parkingowych przy ulicy Fabrycznej, wykonanie chodnika pomiędzy ulicami Wesołą a Polną, zakończenie pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej (wykonano dokumentację techniczną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę), remont elewacji kaplicy cmentarnej, zakup sprzętu i pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów, ogrodzenie terenu przy OSP w Chocianowie, zakup i montaż na społeczne lodówki, budowa oświetlenia parkowego, rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych. Znajdujemy także szereg inwestycji, które zostały rozpoczęte i są kontynuowane w 2020 roku. Należy do nich przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w Parchowie, budowa i przebudowa nawierzchni dróg w Chocianowie, budowa systemu hotspot (WIFI 4EU oraz CPPC), termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice.

Do ubiegłorocznych sukcesów chocianowskiego magistratu należy także dopisać rozwiązanie problemu komunikacji autobusowej. Odpowiadając na oczekiwanie społeczne, jak również działając na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w Gminie Chocianów, decyzją Burmistrza w 2019 roku została zorganizowana pierwsza w Powiecie Polkowickim bezpłatna komunikacja miejska. Co ciekawe, na trasie z i do Lubina tamtejsza gmina miejska współfinansowała to zadanie w kwocie 400.000 zł. Udało się także wypracować porozumienie z Gminą Polkowice, dzięki czemu samorząd pokrywa koszty uruchomionej komunikacji w 1/3.
[KN]